Vizuális funkció tesztek

Bender tesztek, Vizuális funkció tesztek

Az amnézia diagnosztikai eszközei A neuropszichológia változatos eszköztárat hozott létre az egyes emlékezeti deficittípusok feltérképezésére.

Számos eljárás létezik a vizuális és verbális epizodikus tanulási funkciók vizsgálatára, a távoli szemantikus és önéletrajzi emlékezeti felidézés deficitjének kimutatására, valamint a különféle anyagspecifikus emlékezeti károsodások feltárására. A szakirodalomban ismert valamennyi emlékezeti vizsgálóeljárás bemutatása messze meghaladná ennek a fejezetnek a kereteit, így most csak azoknak a nemzetközi gyakorlatban ismert eljárásoknak a bemutatására szorítkozom, amelyek a hazai kísérleti és klinikai munkában már alkalmazásra kerültek.

Az emlékezet neuropszichológiai vizsgálata iránt érdeklődők részletes tájékoztatást találnak Dellis és KramerLezakKapurMayes és WarburgSpreen és Strauss valamint Wilson munkáiban, magyar nyelven pedig részletes áttekintést adnak Szendi és mtsai Az anterográd amnézia diagnosztikája Kritikus kérdések az anterográd amnézia vizsgálatánál Az anterográd amnézia diagnosztikájánál a vizsgáló módszereket úgy kell megválasztanunk, hogy képesek legyünk megválaszolni a következő alapve-tő kérdéseket: 1.

Találunk-e károsodást az elemek és a hozzájuk kapcsolódó kontextus kódolásában és emlékezeti megtartásában?

Vizuális funkció tesztek

Az elemek és a kontextus megtartása eltérő színvonalon károsodtak-e? Található-e eltérés a felismerési és a felidézési funkciók színvonalában? Valamennyi modalitást érinti-e a tanulási deficit? A rövid távú emlékezeti funkciók érintetlenek-e? Az anterográd amnézia diagnosztikai módszerei A nemzetközi neuropszichológiai gyakorlatban egyaránt alkalmazzák a nagy neuropszichológiai emlékezetvizsgáló battériákat és az egyes funkciók célzott vizsgálatára alkalmas kisebb tesztcsomagokat l.

vizuális funkció tesztek csökkent látás károsodással

Sajnos ennek a széles körben alkalmazott tesztnek jelenleg nincs magyar fordítása, így a hazai gyakorlatban nem lehet használni. A nemzetközi szakirodalomban gyakran hivatkozott, anterográd emlékezeti zavart vizsgáló eljárások Forrás: Baddeley et al.

vizuális funkció tesztek a rövidlátás az, amit jelent

Kónya, Verseghi. A leggyakrabban használt verbális tanulási teszt. Elsősorban az interferencia-hatások kimutatására alkalmas. Vizuális emlékezeti funkciók vizsgálatára kialakított teszt.

MeRSZ online okoskönyvtár

Másolási, valamint 5 és 10 perces késleltetést alkalmazó reprodukciós feladatokat tartalmaz. Hasonló struktúrájú, mint az Auditív verbális tanulási teszt. Mindkét eljárás jól használható anterográd amnesztikus tünetek detektálására. A vizuális felismerési funkciók vizsgálatára kialakított eljárás. Doors and People Test Ajtók és emberek tesztBaddeley et al.

Négy altesztből álló tesztcsomag. Verbális és vizuális felidézési, valamint felismerési funkciók vizsgálatára alkalmas.

Idős személyek emlékezeti problémáinak vizsgálatára kialakított tesztcsomag. Arcokkal, ábrákkal, szavakkal kapcsolatos felismerési tesztekből és egy páros asszociációs tanulási próbából áll. A teszt a téri tanulási funkciók károsodásának vizsgálatára szolgál.

Általában egyértelműen meghatározott eljárások szisztematikus adminisztrációját foglalják magukban hivatalos formában. A neuropszichológiai teszteket általában egyetlen személynek adják be, aki egy vizsgálóval dolgozik, csendes irodai környezetben, zavaró tényezőktől mentesen. Mint ilyen, azt állíthatjuk, hogy a neuropszichológiai tesztek időnként megbecsülik a személy kognitív teljesítményének csúcsszintjét. A neuropszichológiai tesztek a lebonyolítás folyamatának központi elemei neuropszichológiai értékelésszemélyes, interperszonális és kontextuális tényezőkkel együtt. A jelenleg alkalmazott neuropszichológiai tesztek többsége a hagyományos vizsgálatokon alapul pszichometrikus elmélet.

Különösen jól alkalmazható idősebb személyek vizsgálatára. A szavakkal, mondatokkal és képekkel kapcsolatostanulási teljesítményt mutatja. Több altesztje a végrehajtó funkciók sérülésének vizsgálatára is felhasználható.

Recognition Memory Test Felismerési emlékezeti teszt vizuális funkció tesztek, Warrington, Rey-Osterreith komplex ábra teszt, Rey, ; Wallon et al. A legszélesebb körben használt felismerési teszt.

vizuális funkció tesztek hogyan jelzik a szemlátást

Két külön altesztje van a szavak és az arcok felismerésére. A vizuális emlékezeti zavarok feltárására kialakított teszt.

vizuális funkció tesztek látás a veleszületett szürkehályog eltávolítása után

A vizsgálati személynek egy bonyolult ábrát kell lemásolnia, majd közvetlenül, illetve késleltetés után reprodukálni. Rivermead Viselkedéses Memória Teszt. Wilson et al.

Az egyik legnépszerűbb a 0,5 látás olyan vizsgálóeljárás. Verbális és vizuális felismerési, valamint késleltetett felidézési feladatokat tartalmaz.

vizuális funkció tesztek a tenyerezés segít helyreállítani a látást

Különlegessége, hogy prospektív emlékezeti deficit kimutatására is alkalmas. Hat altesztből álló tesztcsomag. Történet- ésábrafelidézési, formatanulási és problémamegoldási vizuális funkció tesztek tartalmaz. Széles körben használt emlékezeti teszt.

Páros asszociációs tanulás, verbális és vizuális rövid távú emlékezeti feladatok, logikai emlékezeti próbák, valamint a kontrollfunkciókat tesztelő eljárások alkotják. Számterjedelmi feladatból, téri tanulási próbából, vizuális felismerési feladatból és hívóingeres vizuális A specifikus emlékezeti tesztek közül három olyan eljárást ismertetek, amelyek segítségével egyrészt meg lehet válaszolni az anterográd amnéziás zavarokra vonatkozó alapvető kérdéseket, másrészt a hazai gyakorlatban is alkalmazásra kerültek.

A tesztet annak érdekében alakították ki, hogy detektálhatóvá váljon az emlékezet mindennapi funkcióiban beállt károsodás, továbbá, hogy követhetőek legyenek az emlékezeti zavarra irányuló gyógykezelés utáni esetleges változások.

Úgy tervezték meg, hogy segítségére legyen a pszichológusoknak, foglalkoztató terapeutáknak, logopédusuknak és mindazoknak, akik károsodott emlékezetű emberekkel dolgoznak.

Mivel az RBMT-nek négy párhuzamos változata van, így elkerülhető, hogy az ismételt vizsgálatokat ugyanazzal a teszt anyaggal kelljen végrehajtani.

Az RBMT megfelel a pszichológiai tesztek gyakorlati követelményeinek: rövid, használata és az eredmények értelmezése könnyen megtanulható. Ezen kívül nagyon különböző körülmények között is jól használható.

A tesztnek óta létezik magyar változata Racsmány és Vizuális funkció tesztek,számos tanulmány adott közre klinikai adatokat, de a teljes magyar normatív adatbázis még nem került közlésre.

Ajtók és emberek emlékezeti teszt Doors és People Memory Test — D és P Az Ajtók és emberek teszt Baddeley és mtsai, egyedülálló az emlékezettel kapcsolatos nemzetközi tesztkínálatban, mert egyszerre mutatja ki a téri-vizuális és verbális hosszú távú emlékezeti funkciók disszociatív sérülését, és a felidézés és felismerés szelektív károsodását.

A tesztnek négy komponense van, a vizuális felidézést, felismerést nem verbalizálható képi anyagokkal, míg a verbális felidézést és felismerést különböző gyakoriságú nevek és foglalkozások memorizációjával vizsgálja.

A tesztnek óta létezik magyar fordítása, a magyar változatokkal kapcsolatos klinikai adatokat kutatócsoportunk a közeljövőben fogja publikálni Racsmány és Albu, előkészületben.

  1. DOI:
  2. Hogyan lehet megírni milyen jövőképet
  3. Neurológia - II. Neuropszichológiai tesztek és vizsgálóeljárások - MeRSZ

Helytanulási teszt Location Learning Test — LLT A Helytanulási teszt Bucks és mtsai, a téri hosszú távú tanulás vizsgálatának elismert, széles körben validált módszere. A teszt eredeti változatát Bucks és Willisonl. Bucks és mtsai, dolgozták ki, akik a tesztben leírt feladatok segítségével el tudták különíteni a demenciában szenve-dő és az egészséges idős vizsgálati személyeket, és a teszt tanulási profilja alapján a demenciában szenvedő betegeket meghatározott alcsoportokra tudták felosztani.

A teszt kereskedelmi forgalomba került változatát egészséges személlyel standardizálták, a teszt kézikönyve tartalmazza a részletes normatív adatokat.

Lehet, hogy érdekel