Pszichológiai féltékenység. Féltékenység

A féltékenység pszichológiája – Kezeld vagy lépj ki a kapcsolatból

Facebook A féltékenység gyermekkori eredetű, és későbbi megjelenése mindig visszatérés a pszichológia nyelvén regresszió a gyermekies-infantilis, éretlen reagálási-megélési mód szintjére.

látásteszt paraméterei

A féltékenység ellenséges és keserű érzésekkel jár együtt, ezek oka az, hogy a féltékenység egyik legfőbb érzelmi gyökere a veszteségérzés, azaz a félelem a veszteségtől: meg akarjuk tartani, ami a miénk, de veszélyeztetve érezzük. Másik fontos érzelmi velejárója a féltékenységnek a harag. A harag eredete pedig, ha még tovább megyünk az okok keresgélésében, a kisebbrendűségi érzés.

Annak érzete, hogy kisebb-kevesebb vagyok, mint a számomra fontos másik, akit viszont magamhoz képest felértékelek. A féltékenység az önmagamról alkotott képpel van kapcsolatban. Az a tudat, hogy pszichológiai féltékenység, pszichológiai féltékenység a véleménye sokat számít nekem, egy harmadik személyt többre tart vagy többre tarthat nálam, kétségeket ébreszt bennem a saját értékemmel kapcsolatban.

A féltékenység tehát saját negatív önértékelésünkkel hozható kapcsolatba. Ha partnerünk viselkedése számunkra azt a kommunikáció természetes csatornái a látás, hogy más ember is van olyan értékes, mint mi magunk, netán értékesebb is nálunk, az kétségeket ébreszt, elbizonytalanít.

A féltékenység nem feltétlenül patologikus érzés.

Hogyan NE agyalj és hogyan csillapítsd az elmédben zajló gondolatrohamot?

Tudjuk, hogy a szerelemhez normalizált szinten valamennyire hozzátartozik egy úgynevezett egészséges féltékenység is. A féltékenység ilyen formában a másik ember fontosságának, értékességének az átélése; annak, hogy vonzó, fontos a számomra, elvesztése veszteség lenne.

Féltékenység pszichológiája

Az egészséges, normál szintű féltékenység kiélezett "veszélyhelyzetekben" — azaz ha valóban megjelenik egy potenciális rivális - a ragaszkodás megjelenése, tehát természetes dolog. Az egészséges féltékenység evolúciós eredetű, hiszen ha nem így lenne, már rég kihalt volna a féltékenységért felelős gén. A férfiak, mivel soha nem lehettek biztosak benne, hogy a nő az ő gyermeküket hordja-e és szüli pszichológiai féltékenység, mindig is igyekeztek távol tartani más szexuális partnereket a saját genetikai állományuk megőrzése érdekében.

Ez az alapja annak a már széles körben ismert, majdnem közhelyszámba menő vélekedésnek, hogy a férfiak a szex miatt féltékenyek, a nők pedig az érzelemre. A férfiak leginkább arra kíváncsiak, a riválisok mennyire jó szeretők, míg a nők azt akarják tudni, hogy partnerük menyire fordult érzelmileg más felé.

A féltékenység tönkreteheti a párkapcsolatot A féltékenység az egyik olyan probléma, ami könnyen tönkreteheti párkapcsolatunkat. Egy szerelmi kapcsolatban teljesen természetes a másik iránti aggódás, a másik féltése, de ez nem lehet egyenlő a beteges féltékenységgel, számonkéréssel.

A nők a gyermeket védik, a férfiak a genetikai állományukat. Érdekesség, hogy a nemi különbségek a féltékeny viselkedésben is megjelennek: a férfiak általában a partnerük ellen fordulnak, őt vádolják vagy értékelik le, hogy a kudarc érzését elkerüljék, a nők azonban önmagukban keresik a hibát, alkalmatlanságot, belső kudarcérzést élnek át, és önmaguk ellen fordulnak.

A féltékenység tehát maradhat egészséges határok között is, a kóros, túlhajtott féltékenység viszont más kategória.

Féltékenység pszichológia Pszichológiai Módszerek a féltékenység kezelésére Ha szeretne minél több gyakorlati megoldást ismerni a féltékenység kezeléséről, íme a legújabb lélektani és kommunikációs megoldások rá: Féltékeny tekintet: mint mond erről a pszichológia? A féltékenységgel pszichológiai féltékenység pszichológiai irányzat is foglalkozik: 1 Szociálpszichológia A féltékenység a társadalmakban különböző módokon, eltérő intenzitással jelenik meg. Példa e pszichológia megállapításaiból: gondoljunk csak bele, hogy a poligám társadalmakban a hűség fogalma sokkal tágabb, hiszen a férj akár több nővel is együtt élhet, míg ez egy magyar kapcsolatban elfogadhatatlan! Példa e pszichológia megállapításaiból: a nők mindig biztosak lehetnek abban, hogy a gyerekeik az ő génjeiket hordozzák, a férfiak viszont nem!

Míg az egészséges féltékenység csak akkor jelenik csak meg, ha a másik szeretetét reálisan veszélyeztetve érezzük, addig a kóros féltékenységnek köze nincs a realitáshoz. A kóros féltékenység mélyen a személyiségben gyökerező probléma, összefügg az egyén egész kapcsolati stílusával, gondolkodásmódjával, feltételezéseivel, gondolati sémáival, probléma- és konfliktuskezelésével pszichológiai féltékenység legfőképpen önképével, önértékelésével.

Ennek a fajta féltékenységnek az alapja mindenekelőtt az önbizalomhiány, önértékelési zavar. Az tekinthető érett, felnőtt embernek, aki képes átgondoltan és az első indulatait félretéve viselkedni.

A kóros féltékenység ezzel szemben olyan regresszív, azaz a gyermekies, éretlen szintre visszacsúszott megélésekre, reakciókra késztetheti az embert, amely indulati, agresszív, manipulatív vagy zsaroló viselkedésekben jelenik meg, ezáltal súlyosan károsítja a kapcsolatot. A súlyos bizalmatlanság, az állandó ellenőrizgetés, nyomozás, számonkérés, szemrehányás olyan valódi távolságot alakíthat ki a partnerek pszichológiai féltékenység, amely önmagát beteljesítő jóslatként akár valódi megcsaláshoz vagy szakításhoz is vezethet.

Féltékenység pszichológia

A féltékeny fél egyre inkább kötni akarja a párját, egyre többet faggatja, ellenőriz, nyomoz, gyanúsít, támad. Akit viszont támadnak, az védekezni kezd, még ha nincs is miért. A meggyanúsított fél megijed, bezár, elkezd pszichológiai féltékenység kevesebb élményéről beszámolni, információt visszatartani, nehogy további alapot szolgáltasson a féltékenységre. De minél több információt tart vissza, annál inkább fokozódik a másik féltékenysége.

A védekezésre kényszerített fél a fojtogató légkörben egyre rosszabbul fogja magát érezni, már nem is védekezik, sértődötten, hűvösen, távolságtartóan fog viselkedni, ami még tovább erősíti a féltékeny fél gyanúját, és még inkább vádaskodni fog.

Kialakul egy ördögi kör, egy véget nem érő játszma, amely valódi elhidegüléséhez vezethet. A kóros féltékenység okai Említettem, hogy a kóros féltékenység alapja mindenekelőtt az önbizalomhiány, önértékelési zavar.

Visszavezethető arra az — általában korai életkorban — kialakult sémára, meggyőződésre, hogy nem vagyok elég jó, értékes, szerethető, engem mindenki el fog hagyni. Azaz visszavezethető - mint a kapcsolati működéseink általában — az elsődleges kötődési mintákra, amelyeket a szüleinkkel megélt korai kapcsolat tapasztalatai, élményei, esetleges traumái alakítottak ki bennünk.

A féltékenység pszichológiája – Kezeld vagy lépj ki a kapcsolatból

A féltékenység érzése tehát sérült gyermeki én-részünkhöz köthető, amely nem kapott elegendő és folyamatos gondoskodást, odafigyelést, elfogadást, megerősítést, így nem alakíthatta ki azt a mély, tudattalanul megélt és megingathatatlan meggyőződését, hogy a világ biztonságos, megbízhat másokban és abban, hogy megkapja tőlük a visszaigazolást és a szeretetet, nem hagyják magára. A feldolgozatlan testvérféltékenység gyakori gyökere a későbbi párkapcsolatokban visszaköszönő kóros féltékenységnek.

A féltékeny ember regresszív, gyermeki módon viselkedik, igyekszik a másik embert kisajátítani, magához kötni, követelőzik, és sértett, dacos, akaratos gyerek módjára reagál, ha nem kapja meg, amit akar. Fontos a családi minta szerepe is. Sokszor a féltékeny ember egyszerűen csak modellt követ.

Abban a családban, ahol a szülők között állandó a féltékenykedés és a gyanúsítgatás, vagy a másik birtoklásának, kisajátításának igénye, a gyerek a hatalomfitogtatás, a bizalmatlanság és a gyanakvás légkörében nő fel, és ezt a viselkedésmodellt fogja követni. Más családokban pedig folyamatos versengésre és összehasonlításra nevelik a pszichológiai féltékenység.

A féltékenység

Azaz, az énkép központi szervezőelvévé válik a hierarchiában elfoglalt hely és a versengés. Ha valaki nem kételkedik önmagában, ha párját boldognak, a kapcsolatukat jónak látja, akkor tudnia kell, hogy bárki tűnik fel a színen, pszichológiai féltékenység veszélyt nem jelenthet. Ilyenkor az esetleges féltékenység kezelhető marad, és nem okoz különösebb problémát.

Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy állandó bizonytalanságérzés, szorongás, kishitűség és féltékenység kínoz bennünket, akkor féltékenységi jelenetek helyett önvizsgálatot kell tartanunk, és pszichológiai féltékenység kell kezelnünk a diszfunkcionális érzéseket, gondolatokat.

A megoldás az lehet, ha nem másokkal, a környezetünk vagy a párunk viselkedésével és vélt hibáival foglalkozunk, hanem a saját belső erőforrásainkat erősítjük meg és használjuk fel. Például úgy, hogy a saját eddigi sikereinket vesszük számba, minden adandó alkalommal megerősítjük, hogy mi igenis szerethetőek és jók vagyunk. Érdemes további sikerélményekre törekedni, például továbbtanulni, kielégítőbb munkát keresni, törekedni saját baráti kör kialakítására, önállóan végezhető hobbikat, kedvteléseket találni — pszichológiai féltékenység önállósodni, jobban függetlenedni a párunktól.

Ha megtanuljuk egyedül is jól érezni magunkat, akkor a partnerünknek is értékesebb lesz és hiányozni fog a közösen eltöltött idő. Ha Ön felismeri magában a kóros féltékenységet, akkor próbálja meg a negatív hangokat önmagában elhallgattatni, esélyt adni a párjának, és nem gyanúsítgatni akkor, ha egyébként nincs konkrét bizonyítéka, alapja a megbízhatatlanságnak vagy félrelépésnek.

Gondoljon arra, hogy az alaptalan gyanúsítgatás megalázó a másikra nézve, és tönkreteheti az egyébként jól működő kapcsolatot, alááshatja a szerelmet.

Kóros féltékenység

Ajánlok egy egyszerű, könnyen kivitelezhető módszert a kognitív pszichológia kelléktárából a féltékenység legyőzésére. Írjon össze néhány olyan jellegzetes kérdést, amely olyankor vetődik fel Önben, amikor féltékenység kínozza. Ilyenekre gondolok: Szeret engem még a párom? Fontos vagyok a számára? Van valami bizonyítékom arra, hogy már nem szeret?

És arra, hogy szeret? Megalapozott a gyanúm?

Félelem képében jelenik meg, mikor azt gondoljuk, hogy párunk éppen most csal meg a kolléganőjével, vagy hazugságnak véljük a beharangozott esti edzést, netán a reggeli szűk nadrág, tűsarkú kombináció kelt bennünk gyanút. Ha féltékenységi jelenetek végtelen sora jellemzi a mindennapjainkat, akkor már patológiás féltékenységről beszélünk. A féltékenység az alapérzések egyike, azonban egy határon túl már a párkapcsolati szövetséget ássa alá. Ha a párkapcsolati működés a féltékenység köré szerveződik, akkor elindul a kapcsolatban egy negatív spirál, amiben mindkét fél sérül. A kapcsolat tűztérré válik, ahol a parázs viták és veszekedések állandósulnak.

Ha pozitívabb önértékelésű lennék, akkor is ugyanígy vívódnék? Minden esetben, amikor fölmerül Önben a kétely a párja hűségét illetően, vegye elő a kérdéslistát, és őszintén válaszolgassa meg a kérdéseket. Ha arra pszichológiai féltékenység eredményre jut, hogy semmilyen okot, tényezőt nem tud fellelni, amely igazolná a féltékenységét, akkor próbálja meg azokat a pszichológiai féltékenység negatív hangokat önmagában elhallgattatni.

Nehezen elfogadható érzelmei mindenkinek vannak, ezekkel nincs mit tenni, uralkodni kell rajtuk, illetve harcolni ellenük. Amit ajánlottam, rövid távú stratégia. Hosszú távon érdemes lenne foglalkozni az önbizalom-hiányával, alacsony önértékelésével.

hogyan lehet nagymértékben javítani a látást

Gondolkozzon el azon, hogy mi lehet ennek az alapja. Ha Ön mindig is ilyen volt, épp itt az ideje egy kis önismeret- és önbizalom-fejlesztésnek.

látásélességgel 1

Ha viszont arra jut, hogy a féltékenységét, aggodalmát egyedül képtelen kezelni, hogy az az Ön számára ismeretlen, nem tudatosított tényezőkre, vagy pedig fel nem dolgozott érzelmi traumára vezethető vissza, akkor keressen fel pszichológust a probléma feltárására. A kóros féltékenység pszichoterápiával jól kezelhető. Először azokat a korábbi érzelmi traumákat vagy elakadásokat kell pszichoterápiás módszerrel megtalálni, amelyekben ezek a tünetek gyökereznek, utána lehet csak a változás stratégiáit kialakítani.

A kezelési módok közül pl. A negatív gondolatok hatékony átalakítása különböző relaxációs, illetve meditációs technikákkal is lehetséges. Pár egyszerű meditációs technikát ajánlok a cikk végén.

Féltékenység

A sikeres terápiának az elsődleges feltétele az, hogy a féltékeny ember felismerje önmagában, hogy a féltékenysége probléma, és letegye a voksot a változás mellett. Ha belátja, hogy a féltékenységét, kisajátítás-vágyát le kell küzdenie, a párja, a kapcsolatuk és a saját érdekében is, csak akkor van esély sikerre. A kóros féltékenységgel együtt járó szenvedés, fájdalom rövidtávon megértést és együttérzést válthat ki, hosszú távon viszont a környezetben értetlenséget, haragot és ingerültséget kelt, tehát küzdeni kell ellene.

Emberileg megérthető érzelem, ugyanakkor nem elfogadható, káros viselkedésekre ragadtathatja az embert, amelyek ellen harcolni, ezeket kontrollálni kell.

Mit tehetünk akkor, ha nem mi féltékenykedünk, hanem mi vagyunk a túlzott féltékenység elszenvedői? Enyhébb esetben elég lehet, ha az átlagosnál több megerősítést adunk, biztosítjuk partnerünket szeretetünkről, igyekszünk számára a biztonság-érzést megadni a kapcsolatban. A nyílt, őszinte kommunikáció, pszichológiai féltékenység mély érzések kifejezése, a kapcsolati intimitás fokozása a féltékeny felet megnyugtathatja.

A baj ott van, ha ez már nem elég, ha minden megerősítő, szeretetről biztosító megnyilvánulásunkat megkérdőjelezi a másik. Eleinte könnyű belecsúszni abba, hogy egyre többet bizonygatunk, de tudnunk kell, hogy ez nem jó megoldás, csak fokozza a problémát.

Mint ahogy minden irracionális szorongás, a féltékenység is egyfajta önmagát erősítő, öngerjesztő működést indíthat be, a félelem tárgya egyre szélesebb pszichológiai féltékenység terjed ki. Így itt sem megoldás az, ha a másik fél aláveti magát az egyre irracionálisabbá váló követelőzéseknek, bizonyíték-szolgáltatásoknak, lemondásoknak, mert az csak tovább erősíti a másik fél egyre elhatalmasodó féltékenységét. Az igazi megoldás itt is az, ha megadás helyett a kórosan féltékenykedőt szembesítjük szorongása tárgyával, azaz nem mi bizonygatunk, hanem lehetőséget teremtünk számára, hogy saját maga küzdjön meg a féltékenységével.

jövőkép és a környezet

Lássa féltékeny önmagát kívülről! Idézze fel testtartását, gesztusait, arckifejezését, hallgassa mondatait, mintha kamerán keresztül figyelné saját magát! Fogalmazza meg őszintén, hogy milyennek látja azt az embert, aki most megjelenik lelki szemei előtt. Féltékenységét személyiségének tudattalan része okozza. Személyesítse meg a féltékenységet, és elegyedjen vele párbeszédbe! Vizualizálja lelki szemei előtt a féltékeny én-részt, szólítsa meg, nyugtassa meg vagy lágyítsa meg!

Ez a rész jó szándékú, egyetlen célja, hogy kapcsolatát védelmezze. Magyarázza el az én-résznek, hogy ez a stratégia párkapcsolatának inkább árt, mint használ, és sokkal inkább mint kreatív tanácsadóra van rá szüksége.

Lássa partnere szemével önmagát! Milyennek látja féltékeny viselkedését partnere szemszögéből? Mit élhet át a párja, amikor féltékenységével kínozza őt?

  • Vizuális gimnasztika látássérült óvodások számára
  • A féltékenység pszichológiája – Kezeld vagy lépj ki a kapcsolatból

Legyen érzékeny a másik nézőpontjára, és ne feledkezzen meg arról, hogy a féltékenység természeténél fogva én-központú látásmódot erősít meg! Üljön vagy feküdjön le egy csendes, nyugodt helyen, csukja be a szemét, lélegezzen mélyen, lazítson. Idézze fel, milyen érzés a féltékenység.

Ha megjelenik a féltékenység kínzó érzése, figyelje meg és tudatosítsa, ami történik! A látott képet most helyettesítse egy kellemesebbel: olyan jelenettel, amelynek örülne, ha valóra válna, vagy pedig olyannal, amely a múltban megtörtént, kedvese szerelmét-szeretetét bizonyítja, és jól eső, pozitív érzésekkel tölti el.

mi a látásélesség 3 dioptriánál

Lehet, hogy érdekel