Isten a látás királya,

Hit nélkül és hittel

Felelének és mondának a királynak: Bizonyára, oh király!

isten a látás királya homályos látás oka

Felele, és monda: Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennök, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé. A három héber fiatal életében végbement a valódi megszentelődés.

isten a látás királya leckék a látás helyreállításához

Aki igazán elvhű, nem áll meg, hogy fontolgassa a következményeke t, ha ragaszkodott meggyőződéséhez. Hogyan befolyásolja a boldogulásomat, ha ezt teszem?

isten a látás királya hány órát kell dolgozni a szemésznek

Teremtőnk bőségesen gondoskodott arról, hogy követőinek szívét és életét az isteni kegyelem uralja, s így fénylő lámpások lehessenek a világban. A hűséges héber ifjak igen műveltek voltak, de sem ez, sem magas tisztségük nem feledtette el velük Istent. Képességeiket átadták az isteni kegyelem megszentelő befolyásának.

isten a látás királya az amblyopia látási foka

Állhatatosságuk által dicsőítették a Teremtőt, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta el őket. Csodálatos szabadulásukban Isten hatalma nyilatkozott meg az összegyűlt tömeg előtt.

Jézus melléjük állt a tüzes kemencében, és jelenlétének dicsősége meggyőzte a büszke babiloni királyt, hogy Ő nem lehet más, csak Isten Fia. A menny dicsősége ragyogott Dániel társai arcán, míg végül mindenki megismerte azt a hitet, amely megnemesítette életüket és megszépítette jellemüket Milyen áldott tanítást kapnak ezekből az igékből a félénk szívűek, akik Isten ügyében gyáván ingadoznak!

isten a látás királya rövidlátás és ritmikus torna

Isten a látás királya hűséges, állhatatos jellemű héber fiatalok a megszentelődés példáját nyújtják számunkra.

Lehet, hogy érdekel