Regény gyenge látás

Zsigmondné A látássérült fiatalok olvasási szokásai A látássérült gyermekek számára az irodalmi alkotásokkal történő megismerkedés a vizuális érzékelés hiánya miatt túlnyomórészt a hallás és a tapintás útján érhető el.

regény gyenge látás

Ebben a világban az anyanyelvi nevelés még hangsúlyozottabbá válik, hisz a kultúrát, az élményeket a nyelv által érhetik el. Minden nevelés-oktatás alapja az anyanyelv, mely lehetővé teszi a megismerést, az értelmi képességek fejlődését, a kultúra átadását és megtartását, valamint része a gondolkodás, a személyiség fejlődésének, de része az emberi kapcsolatoknak, a szocializációnak is. A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy az anyanyelv elsajátításának szintje befolyásolja az irodalmi műveltség területeit is.

A fiatalok számára az ismeretek közlése megfelelő motivációval, feldolgozása pedig az egyénhez igazított módszerrel lehet eredményes. Ha az ismeretek feldolgozásának technikái nem rögzülnek iskoláskorban, azt később nagyon nehéz megszerezni.

regény gyenge látás

Az is félő, hogy a sikertelenségek miatt, az igény sem alakul ki. Magyarországon óta ez idáig a látássérültek oktatása kizárólag a tapintáson alapult, a Braille-írás segítségével.

regény gyenge látás

Az elmúlt évtizedek azonban elhozták számukra a hanganyagot és a számítástechnika világát, ezzel nem a lehetőségek bővültek csupán, hanem létrejöttek az ismeretek elsajátítását segítő új módszerek is. Először szeretném bemutatni, milyen közvetítő eszközök segítségével válnak alkalmassá fiataljaink a koruknak megfelelő irodalmi alkotások befogadására. A Braille-írás, -olvasás Magyarországon tól ez a vakok oktatásának alapeszköze.

A mai pontkonstelláció sok-sok módosítást követően ben érte el végleges formáját, a Louis Hang látás teszt által kifejlesztett domború hatpontrendszer. A lehetséges kombinációk száma A Braille-olvasás a tapintás és a memória együttes fejlesztésével sajátítható el.

Az írást az olvasással egyidejűleg alakítjuk ki. Az olvasási készség kibontakozásának a taktilis mezőben kissé behatárolt szerepe van.

Related posts

Lassan megy végbe és gyengébb, mint látó társaiké. A Braille olvasásakor a tapintási tér csupán egy-két betűt képes befogni, tehát csak betűglobalitásról beszélhetünk. A szóglobalitás hiánya ad magyarázatot, a látókhoz viszonyított lassabb voltára. Méhes József és között végzett vizsgálataiban bizonyította, hogy a látási defektivitás depriváló hatása kihat az olvasási strukturálódásra is és marasztaló hatású.

Véleménye szerint a legjobb olvasó elérheti a látó gyermekek regény gyenge látás, de a legtöbbjük olvasási deficitje a látókhoz viszonyítva csupán százalékot mutat.

Miféle látás vaksággal

Ezt azzal magyarázza, hogy a szimultán érzékleti tér a látóknál betű, az észlelési mező ennél nagyobb betű, szó, míg a vakok esetében a szimultán szemléleti tér tapintási perceptuális ablak legfeljebb betűt képes befogni.

Így tehát a vakok esetében szóglobalitás nem jöhet létre. Szóglobalitásig csak az értelmi kiegészítéssel juthatnak el. Eszerint az olvasás struktúrája: a betűfelismerés, a kombinatív készség és az olvasási gyorsaság.

Káros az e-könyv olvasása a látásra?

Az elmúlt években átdolgozva Dr. Méhes József vizsgálati anyagát legogram hasonló eredményekre jutottam. Sajnos kontrollvizsgálatra nem volt lehetőségem, így Méhes os látó gyermekek körében végzett mérési eredményeihez tudtam viszonyítani.

Hat éven keresztül, kétéves ciklusokban figyelemmel kísértem tanulóink többségénél az olvasás minőségét és mennyiségét. Azt tapasztaltam, hogy a hibák száma a regény gyenge látás csökken, szinte eltűnik, az olvasás sebessége pedig fokozatosan nő, hatodik osztály körül nagy lendületet vesz, majd még mindig nő, bár lassabb ütemben.

Azoknál a gyerekeknél, akik első osztálytól tanulják a Braille-olvasást az említett fejlődés látható. Náluk az olvasás nem kín, hanem örömteli elfoglaltság. Rendszeresen felkeresik a könyvtárat, ahol a számukra kialakított olvasósarokban kutatnak információk után, vagy kikölcsönzik a megfelelő regényeket.

Könyvtárunkban összesen mű van kötetben, szerző tollából a hagyományos átírással, regény gyenge látás Braille-táblával, majd a későbbi Picht-géppel készült művek számakötetszerzőtől.

A művek száma: ismeretterjesztő 73, szépirodalmiverseskötet 57 és prózai mű Számítógéppel előállított művek számakörülbelül kötet, írótól: 50 ismeretterjesztő- és szépirodalmi mű, továbbá 4 verseskötet és prózai mű.

Évente könyvvel, bővül a könyvtár. Sajnos nehézkes a bővítés, mivel az átírás rendkívül költséges. Egy-egy kiadó örömmel bocsát rendelkezésünkre elektronikusan regényeket, amelyek nyomtatásához már csak kisebb átdolgozás szükséges.

regény gyenge látás

Örömteli lenne számunkra, ha hasonló segítséget több kiadó regény gyenge látás nyomda is nyújtana. Fiataljaink többsége általában 6.

A látássérült fiatalok olvasási szokásai

Főként szótárakat, lexikonokat, meséket és ifjúsági regényeket kölcsönöznek. Ezen korosztály gyakran keres érdeklődésének megfelelő regényt a hangoskönyvtárban is. De a gyerekeket arra próbáljuk ösztönözni, hogy a hangoskönyvtárat akkor keressék fel, ha a kiválasztott mese, vagy regény nem található meg a Braille-könyvtárban. A Braille-könyvek hátránya, hogy rendkívül terjedelmesek.

Bár ismeretes a rövidírás, mely ezen a problémán próbál segíteni, de sajnos kevés sikerrel. Képzeljük csak el, hogy egy regény megtölt egy nagyméretű utazótáskát.

Account Options

Ugyanakkor mégis nagyon fontosak, mert például egy vers elolvasása, értelmezése, átélése igazán csak a Braille-el érhető el. A képzelet ereje ily módon képes érvényesülni, de fontos kelléke a mindennapi életnek is. Művészek által felolvasott regények, ismeretterjesztő művek, tankönyvek stb.

A hangoskönyvtárnak több mint kétezer olvasója van és csaknem könyv áll rendelkezésre. Évente megközelítőleg könyvvel, bővül a könyvtár. Az ország különböző pontján fellelhető Szabó Ervin könyvtári fiókokban is hozzá lehet jutni ezekhez a felvételekhez.

Napjainkban a kazettát felváltja a cd. A cd-én a felvételek biztonságosabban tárolhatók, és kisebb helyet foglalnak el.

Elektronikus könyvolvasó teszt; Néhány könyvolvasó márka, melyeket Némely e-book olvasó ára elérheti akár a ezer forintot is, ami már elég magas költség Az előnyei közé biztosan besorolható, hogy rossz látási viszonyok mellett is. De nem kell aggódni - a sötétben való olvasás egyáltalán nem károsítja a a könyvet és becsukja a szemét, vagy egy rövid szemtornát végez.

Iskolánkban óta működik cd-tár. A szépirodalmi alkotások, ismeretterjesztő könyvek megválasztása a gyerekek életkorához igazodik. Pillanatnyilag a cd-tárban mű van, cd-n. Közel mese, meseregény, hasonló számban találhatók mesejátékok, állatokról szóló mesék, történetek és rádiójátékok is. Összesen mintegy regény, 14 ismeretterjesztő anyag,12 színházi előadás, néhány idegen nyelvű könyv és nagy számú vers közül választhat az érdeklődő.

A hangoskönyvtár hátránya, hogy a félbehagyott műveket nem lehet megjelölni, ugyanott folytatni. Számítástechnika A látássérült fiatalok számítógép használata a gépírás oktatásával veszi kezdetét, ami 4.

regény gyenge látás

A résztvevők elsajátítják a tízujjas vakírást. Majd az írás sebességének javításával foglalkoznak.

regény gyenge látás

A gépírás oktatása ma már számítógépen történik. A számítógépeket beszélő programokkal látták el.

E program segítségével a vak gyermekek például a gimnáziumban együtt tudnak tanulni regény gyenge látás társaikkal, hisz amit a társak látnak, azt számukra a gép felolvassa. Az írógép, számítógép kapcsolatot teremt a világgal, az emberi társadalommal. Leveleket, különbféle dokumentumokat vagy akár iskolai dolgozatokat is tudnak írni.

Lehet, hogy érdekel